توجه...

آهای مامانا،باباها تو رو خدا این فارسی وان و از لیست شبکه هاتون حذف کنید پس فردا بچه هاتون دجار بلوغ زود رس میشندا... از ما گفتن و از شما نشنیدن

/ 3 نظر / 15 بازدید
دوشیزه وار

آره ولی کو گوش شنوا؟ خدا رو شکر ما یک سالی هست که فارسی وانمون قطعه

باد صبا

از این مزخرف تر و بد خواه تر شبکه ای نیست. کاش گوش شنوایی بود

نیلوفر

سلام . گفتنی ها رو خیلی ها میگن و خیلی ها نمیشنون . این رسم بد زمونه است